Ondernemingsrecht Bestuur en toezicht Faillissementsrecht

Belastingregels: fictief loon directeur BV

8-1-2009

mr. Martijn Noordermeer
De Belastingdienst hanteert een verplicht minimum salaris voor de directeur-eigenaar van een BV. Wanneer een BV recentelijk is opgericht kan het uiteraard zijn dat de directeur gedurende het eerste jaar niet een dergelijk salaris kan genereren. In hoeverre moet de directeur zich hier zorgen over maken? Of is er geen probleem als de directeur op basis van de jaarcijfers aannemelijk kan maken dat er (nog) geen gebruikelijk salaris kan worden uitgekeerd?

Fictief loon
Sinds 1997 geldt, voor de Belastingdienst, dat een directeur grootaandeelhouder (de DGA) die werkzaamheden voor zijn BV verricht, altijd geacht wordt een salaris te krijgen. Wanneer de BV (en dus vaak de DGA zelf) geen of weinig salaris toekent en uitbetaalt aan de DGA, gaat de belastingdienst toch uit van een “gebruikelijk” salaris. De hoogte van dit salaris, ook wel aangeduid als fictief loon, is voor 2008 en 2009 vastgesteld op € 40.000,-.
Voor de verwerking van het fictief loon moet daadwerkelijk voor de loonbelasting in de loonadministratie sprake zijn van verwerking en afdracht. Het is niet voldoende uitsluitend bij de aangifte inkomstenbelasting hiermee rekening te houden.

Uitzonderingen
Er bestaat een beperkt aantal mogelijkheden om het fictieve loon verlaagd te krijgen naar een lager bedrag. De wettelijke uitzondering die kan leiden tot verlaging heeft betrekking op het eventueel lagere salaris van uw statutair mededirecteur (die geen DGA is) in de BV. Wanneer in de markt normaal gesproken aan vergelijkbare functionarissen (vergelijkbaar met uw functie als DGA) veel meer wordt betaald, kan echter zelfs een verhoging plaatsvinden.
Uit de rechtspraak is nog een aantal aanvullende uitzonderingsgronden naar voren gekomen. De belangrijkste daarvan is dat wanneer uw onderneming structureel verlies lijdt, de DGA uit mag gaan van een lager bedrag aan fictief loon. Dit betekent uitdrukkelijk niet dat in iedere verliessituatie de fictief-loon-regeling niet zou gelden. Integendeel, uitgangspunt is dat ook in verliessituaties de regeling geldt. Slechts wanneer de DGA van mening is dat de continuïteit van de onderneming op het spel staat als het fictief loon moet worden gehanteerd, zal hij dit bij de Belastingdienst moeten aankaarten en kan een bijstelling plaatsvinden.

Conclusie
Wanneer een BV recentelijk is opgericht en het eerste jaar geen inkomen wordt gegenereerd zal de Belastingdienst het fictief loon als uitgangspunt nemen. Wel is het zo dat hier, in overleg met de Belastingdienst, in uitzonderingsgevallen van kan worden afgeweken.

USG Juristen
De auteur van dit artikel is jurist bij USG Juristen. Graag delen we onze kennis over, en onze ervaring met diverse juridische vraagstukken die er voor u toe doen. Klik hier voor meer informatie over wat USG Juristen voor u op dit gebied en 20 andere rechtsgebieden kan betekenen.

 


 

 

« Terug

Reacties

Er zijn geen reacties op dit artikel.

Uw reactie
Naam:
Reactie:
Validatie:
[Neem de cijfers over]

Schrijf je in bij Juristenweblog.nl

Recente artikelen

23-9-2014

Het is wel een Wob-verzoek, het is geen Wob-verzoek…

Dat Wob-verzoeken vormvrij zijn, betekent niet dat een bestuursorgaan alle geschriften hoeft aan te ...

29-8-2014

Opsporingsdossiers en de Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bevat algemene regels voor openbaarheid van informatie. Van op ...

29-8-2014

Ingebrekestelling vormvrij?

Op 23 juli 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een uitspraak ...