Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Medezeggenschapsrecht Sociaal zekerheidsrecht

De Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

12-3-2012

Manon Hofstee
Vanaf 1 januari 2012 is er veel veranderd in de Wet werk en bijstand (WWB) nu de Eerste Kamer op 20 december 2011 heeft ingestemd met de aanscherping van de WWB en de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), de aparte inkomensregeling voor kunstenaars. Ook de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is samengevoegd met de WWB en als aparte regeling afgeschaft.

De aanscherping van de WWB is bedoeld als prikkel opdat zoveel mogelijk mensen door het hebben van werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- afschaffing WIJ;
- aanscherping gezinsbijstand en huishoudinkomen;
- aanscherping verplichting alleenstaande ouder;
- verblijfsduur in het buitenland;
- aanpassing minimabeleid.

In dit artikel worden bovenstaande wijzigingen kort toegelicht. De afschaffing van de WWIK wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Afschaffing WIJ

De WIJ is afgeschaft per 1 januari 2012. De regeling is opgegaan in de WWB. Personen die op 31 december 2011 een WIJ-uitkering ontvingen, ontvangen vanaf 1 januari 2012 automatisch een WWB-uitkering. De aangescherpte WWB-bepalingen en het overgangsrecht zijn van toepassing.

Aanscherping gezinsbijstand en huishoudinkomen

Er is een huishoudinkomenstoets ingevoerd hetgeen tot gevolg heeft dat het begrip ‘gezin’ in de WWB verandert. Ouders en meerderjarige kinderen die op hetzelfde adres wonen, worden voortaan beschouwd als één gezin. Meerderjarige kinderen worden dus niet langer beschouwd als medewoners. Dit betekent dat het hele gezin, ongeacht het aantal leden, gezamenlijk bijstand moet aanvragen. Ook alleenstaande(n) (ouders) met inwonende meerderjarige kinderen vallen voortaan onder het begrip ‘gezin’.

Tot en met 2011 konden volwassen inwonende kinderen of inwonende ouder(s) zelfstandig recht op bijstand hebben. Dit is per 1 januari 2012 veranderd: (alleenstaande) ouders en volwassen kinderen die op één adres wonen, krijgen dus één gezamenlijke bijstandsuitkering.

Een gezin kan gevormd worden met:

· een partner;

· een kind(eren), minderjarig of meerderjarig;

· de meerderjarige partner(s) van meerderjarige kind(eren);

· de vader en/of moeder.

Het inkomen van alle gezinsleden wordt meegeteld om de hoogte van deze bijstandsuitkering te bepalen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het loon van een volwassen kind dat werkt of de AOW-uitkering van een inwonende ouder.

Sommige familieleden worden in 2012 niet als gezinslid meegerekend. Hun inkomsten tellen dan ook niet mee voor de gezinsuitkering. Het gaat om:

· een gezinslid dat zorgbehoevend is;

· een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder dat onderwijs volgt dat door de overheid is gefinancierd, of studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS) krijgt of kan krijgen. En dat in totaal minder dan € 1.059,49 per maand aan inkomsten heeft;

· een thuiswonend voormalig pleegkind van 18 jaar of ouder;

· huisgenoten die een kamer of etage huren of waarmee in een studentenhuis gewoond wordt.

Aanscherping verplichting alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar, kunnen nog steeds tijdelijk vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht voor maximaal vijf jaar in plaats van voor zes. Daarnaast is ook de re-integratieverplichting weer ingevoerd. Dit houdt in dat alleenstaande ouders met een ontheffing voor arbeidsverplichtingen vrijgesteld blijven van werk maar wel een re-integratieverplichting hebben. Dat re-integreren kan inhouden dat ze wel een opleiding moeten gaan volgen om straks de stap naar werk gemakkelijker te maken.

Verblijfsduur in het buitenland

Met ingang van 1 januari 2012 is de maximale verblijfsduur in het buitenland voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar 4 weken per jaar. Niet van belang is of een bijstandsgerechtigde moet solliciteren of dit van de gemeente tijdelijk niet hoeft, iedereen tot 65 jaar heeft recht op 4 weken verblijf in het buitenland. De uitzondering op grond waarvan mensen tussen de 18 en de 65 jaar, die zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht , 13 weken in het buitenland mochten verblijven is vervallen teneinde de noodzakelijke band met de arbeidsmarkt te behouden.

Voor bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder bedraagt de maximale verblijfsduur in het buitenland voortaan 13 weken per jaar in plaats van 26 weken. Het doorgeven van een verblijf (en de verblijfsduur) in het buitenland blijft een verplichting.

Aanpassing minimabeleid

Veel gemeenten hebben voor mensen met een laag inkomen speciale regelingen. Per 1 januari 2012 geldt dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Hoger mag niet, lager wel. Dit betekent dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsbedrag dat voor hen geldt, aan deze regelingen mee kunnen doen of hier recht op hebben.

Het gaat om de volgende regelingen:

· de langdurigheidstoeslag;

· bijzondere bijstand aan speciale groepen: de categoriale bijzondere bijstand aan: mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen van 65 jaar en ouder, mensen met schoolgaande kinderen;

· de collectieve aanvullende zorgverzekering, met daarbij een bijdrage in de premiekosten;

· het sociaal participatiefonds (kortingen op abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen);

· de PC-regeling;

· bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen (witgoed).

Voor bovenstaande regelingen geldt vanaf 1 januari 2012 eveneens het eerdergenoemde nieuwe gezinsbegrip.

Overgangsrecht

Indien een bijstandsgerechtigde op 31 december 2011 recht heeft op een algemene bijstandsuitkering en zijn situatie wijzigt niet, dan heeft hij tot 1 juli 2012 recht op algemene bijstand op grond van de oude voorwaarden.

Tot slot

Nederland kent diverse regelingen die hetzelfde doel hebben, namelijk: mensen vanuit een uitkering (gedeeltelijk) aan het werk krijgen. De rechten en plichten verschillen echter wel per regeling. Bovendien worden de regelingen door diverse instanties uitgevoerd.

Met de aangescherpte WWB wordt vooruit gelopen op de Wet Werken naar Vermogen ( Wwnv), die op 1 januari 2013 ingevoerd moet worden. Deze nieuwe wet komt in de plaats van de huidige bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Het huidige stelsel is onvoldoende in staat gebleken mensen daadwerkelijk aan werk te helpen. Met als gevolg dat teveel mensen gebruik maken van de sociale zekerheid terwijl zij geheel of gedeeltelijk aan het werk zouden kunnen gaan, ondanks hun arbeidsbeperking. Bij het nieuwe stelsel zal de nadruk dan ook (nog meer) op werken komen te liggen. Ook moet het stelsel transparanter worden.

De gemeenten worden belast met de uitvoering van de Wwnv waardoor beter maatwerk geleverd kan worden en mensen zo effectief mogelijk geholpen kunnen worden bij het vinden van werk. De gemeenten bereiden zich voor op alle veranderingen die de nieuwe wet met zich mee zal brengen.

USG Juristen

De auteur van dit artikel is jurist bij USG Juristen. Graag delen wij onze kennis over, en onze ervaring met diverse juridische vraagstukken die er voor u toe doen.

Bron: rijksoverheid

« Terug

Reacties
Door Jeroen Poldermans, 26-12-2012

Mijn moeder is hulpbehoevend en heeft een CIZ indicatie. Ik wil de zolderetage gaan bewonen, maar vervalt dan mijn recht op bijstand? Zou mijn moeder niet de ruimte kunnen verhuren?

BVD

Door John, 18-5-2013

Als vader en zoon bijelkaar wonen heeft die zoon gewoon recht op bijstand hoor omdat het een eerstegraadsbloedverwant is en dan nooit gezien word als Gezamenlijke huishouding

Door Jannet, 29-5-2013

Als een alleenstaande moeder met een uitkering en een studerende dochter van 19 jaar gaat inwonen bij haar zorgbehoeftige moeder met een AOW uitkering, wat voor gevolgen heeft dat dan?

Door paul, 25-9-2013

beste john,ik zie jouw reactie staan betreffende recht op bijstand.nou heb ik gebeld naar mijn gemeente en daar vertelden ze mij dat mijn zoon geen recht op bijstand zou hebben.ikzelf ben alleenstaande met 3 zoons inwonend waarvan er een werkt,de ander volgt een studie ,en een heeft geen werk,en zou dus volgens jou recht op een uitkering hebben.zou jij dit kunnen toelichten,en mij kunnen vertellen welke weg ik moet bewandelen om een uitkering voor mijn zoon te krijgen.

Door Monita, 26-11-2013

Ik heb ook eens een vraag. Ik ben helaas in de crisis mijn baan als secretaresse kwijt geraakt. Nu heb ik vanaf mijn 14e jaar altijd gewerkt en zit helaas dan nu in de bijstand buiten mijn schuld om(lang verhaal) als alleenstaande moeder met een zoon van 20. Wat een ramp is dat en zou er liever gisteren dan vandaag vanaf zijn. Nu krijg ik 870 euro per maand. Daarnaast 340 voor de huur en zorgtoeslag en that's it! Euro 1210 moet ik alles van doen. Mijn huur is 568, mijn gas/elektra is 120, mijn ziekenfonds en van mijn zoon is 226, telefoon 42, televisie en internet 33 per maand, water 15 per maand, alle verzekeringen bij elkaar is 20 euro per maand Euro 1024. Daarnaast heb je weleens een verjaardag, moet ik kleding kopen(kringloop of marktplaats) en eten en drinken. Als er een extra rekening bijkomt zoals nu, ambulancevervoer (300 euro) en belastingschuld Euro 30 per maand kan ik niet meer eten en drinken. Mag ambulance in 5 maanden doen(60 per maand) en 30 per maand is 90. Nou reken maar uit. Van de 200 euro per maand waar ik van moet leven is nu nog geen 100 euro over. Hiervan moet ik met een zoon van 20 rond komen, een hele maand eten en drinken. Je ligt zo aan de geeuwhonger en ook erg goed allemaal, de stress , slecht eten voor je gezondheid. Komt de gezondheidszorg weer ten goede. Ik heb altijd prima kunnen leven, werken en genieten en nu weet en zie ik pas dat je niet rond kan komen van een bijstandsuitkering.(alleenstaande moeder met 1 zoon van 20) Ja een gezinsuitkering zal prima lukken want dan heb je ook nog kindertoeslagen en zit je zo aan de 1800/2000 euro en kinderbijslagen. Nou dat is makkie natuurlijk maar ik weet het ff niet meer. Had nog wat achter de hand maar dat is nu ook op aan het raken. Ik heb nu de volgende vraag...............heeft er iemand werk voor mij?Ben een hele slimme tante al zeg ik het zelf, ik heb gewerkt als notariaat medewerkster, secretaresse, administratief medewerkster en kan heel snel en blind typen. Werk momenteel als flex in het ziekenhuis maar aangezien daar weer bezuinigd moet worden mogen ze mij niet vragen. (ik ben te duur, nou ik heb nog nooit zo weinig verdiend en zo hard moeten werken) Heb ook mijn diploma medische terminologie bijna en wil weer aan het werk dus misschien is er iemand die dit leest en denkt............daar heb ik wel werk voor. Ik kan alles en pik heel snel nieuwe informatie op. Want ik moet gewoon werk hebben, al is het putjes scheppen, het maakt mij niet uit!Als ik solliciteer in de horeca heb ik geen horecapapieren.......maar geloof mij ik kan best een broodje smeren, als ik solliciteer in de schoonmaak heb ik geen papieren maar geloof mij ik maak al jaren schoon, als ik solliciteer voor oppas heb ik geen papieren maar geloof mij ik heb 2 jongens groot gebracht en dit zijn keiharde werkers en doen het heel goed in deze keiharde maatschappij! Maar de vraag waar het eigenlijk om draait is de volgende. Nu werkt mijn zoon van 20 fulltime en heeft als ICT-er best een leuk inkomen. Ga ik nu mijn uitkering kwijtraken nu hij werk heeft of moet hij voor mij gaan betalen? Ik zou dit echt afgrijselijk vinden! Ik hoop dan ook dat dit niet waar is. Heb altijd mijn eigen boontjes gedopt, wilde geen alimentatie van mijn ex man, heb zelf 2 handen........................maar nu zit ik moeilijk en hoop dat iemand mij kan zeggen wat er gaat gebeuren of wat ik moet doen? Ik word ook gek van het thuis zitten, heb de muren nu na 6 weken wel gezien.

Door nicole, 11-3-2014

ik woon momenteel met mijn man en 2 kinderen in capelle aan den ijssel, en door de hoge schulden die ik heb opgelopen dankzij mijn ex ben ik genoodzaakt om terug in te gaan wonen bij mijn moeder die een WWB uitkering ontvangt, moet ik dit ook bij gezinsuitkering rekenen? want dan ga ik er mee op achteruit dan vooruit als ik ook mijn moeder nog eens zou moeten onderhouden als dit gezamelijk 1 uitkering werd.

Door daniella, 18-11-2014

Ik wil alleen maar zeggen een grote dank aan Dr.OGUN voor wat hij voor mij heeft gedaan, bracht hij de man die ik liefhad en koesteren met heel mijn hart, Een man die me verliet voor een andere vrouw voor een goede 3 jaar, met 2 kinderen, ik heb net besloten om een aantal spreuken, maar alles bleef bedriegt me, totdat ik ontmoette Dr OGUN, die me vertelde dat alles zal voorbij zijn .until hij vertelde me dat mijn man weer terug in 2 dagen tijd, ben zo dankbaar vandaag dat mijn man is terug naar mij en we zijn blij en hij wil altijd aan mijn zijde, ik zal u adviseren mensen niet te vallen in de verkeerde handen, maar om contact Dr.OGUN die betrouwbaar is en recht voorwoord, kunt u contact met hem opnemen via e-mail lovespelltemplee@gmail.com
Als u ook op Oplossing voor het onderstaande probleem, neem hem.
1) Als u wilt dat uw ex terug.
(2) als je altijd hebt nare dromen.
(3) U wilt worden bevorderd in uw kantoor.
(4) U wilt vrouwen / mannen te lopen achter je aan.
(5) Als je een kind wilt.
(6) Je rijk wilt worden.
(7) U wilt bind je man / vrouw om voor altijd van jou zijn.
(8) Als u financiële hulp nodig.
(9) Hoe je opgelicht en u wilt herstellen u geld verloren.
(10) als je wilt om uw echtscheiding te stoppen.
(11) als je wilt om je man te scheiden.
(12) als u wilt dat uw wensen worden ingewilligd.
(13) Zwangerschap spell om baby te verwekken
(14) garanderen u de verontrustende rechtszaken & echtscheiding ongeacht winnen hoe welk stadium
(15) Stop uw huwelijk of relatie uit elkaar breekt.
nogmaals het e-mailadres is lovespelltemplee@gmail.com onmiddellijk contact met hem

Door Moreen, 28-11-2014

Hoe kan ik bedanken Doctor Atete voor mijn tranen dat hij vegen? Hoe weet ik waardeer hem voor de geweldige hulp die hij voor mij heeft gedaan? Mijn medeburger ik wil dat jullie allemaal weten dat Doctor Atete is prachtig en hij is een God voor de mens soort. Ik en mijn lieve man brak al jaren en elke keer dat ik belde hem om hem te smeken om vergeef me alles wat hij eenvoudig zegt is dat het over was tussen ons, alle hoop op het krijgen van hem terug was verloren en pas toen mijn vriend vertelde me over Doctor Atete een spell caster die haar heeft geholpen voordat ik dus besloten om ook contact met Doctor Atete voor hulp en nadat hij wierp de spell mijn man belde zijn door zichzelf te zeggen dat hij spijt van wat er gebeurd tussen ons was en tot nu toe mijn man van me houdt en wond alles doen om mij te beschermen en om deze reden dat ik zeg Doctor Atete heeft mijn dag gemaakt. Bent u emotioneel of financieel omlaag dan contact Atete via e-mail: doctoratetespelltemple@hotmail.com of website: http://drzazazworldofpowerfulspellwebscom.webs.com

Door dr afekelu, 7-1-2015

Goede dag iedereen!

Ik ben mevrouw Pauline van Los Angelis, California (USA) Enkele maanden terug had ik problemen met mijn verloofde wie is nu mijn lieve man, allen begon in maart toen hij ging voor een zakenreis in het Verenigd Koninkrijk Hij belde me op een avond en vertelde me dat het over was tussen ons in eerste instantie dacht ik dat hij een grapje maakte, maar toen hij terug te keren naar zijn zakenreis ik wil zijn huis en hij reed me weg Ik huilde en smeekte hij me vergeven als ik iets te verstoren hebben gedaan hem, vertelde hij me dat hij me niet meer hou en dat het over was tussen ons, ik was beneden emotioneel en ik was niet klaar om hem te verliezen, want ik hou heel veel van hem, dus ik vroeg zijn vrienden om me te helpen smeken hem om mij te vergeven als ik iets verkeerd heb gedaan "zijn vrienden probeerde alles wat ze konden, maar hij niet naar hen luisteren, dus ik besloot om te zoeken naar hulp online werd ik opgelicht door een aantal overijverige bedriegers die parade uzelf als spreukgebruikers online, ik verloor veel van geld, maar vanwege de liefde die ik voor mijn verloofde was ik niet klaar om dat te vermurwen ik blijven proberen totdat ik kom over Mr. John Oscar's getuigenis van een van spreuken genaamd Dr. Afekelu ik was geraakt door Oscar getuigenis en ik besloten om contact met Dr. Afekelu ik legde mijn problemen naar hem toe en vertelde me ook dat ik zijn opgelicht hij verzekerde me dat hij een spell caster met een verschil, hij gaf me zijn woord dat mijn verloofde terug naar mij zal komen binnen 24 uur dus ik deed wat hij me vertelde te doen en te wachten om te zien of mijn verloofde terug naar mij zal komen "het was niet tot 24 uur mijn verloofde gebeld en excuses aan voor alles wat hij deed hij naar mijn huis kwam diezelfde dag en knielde neer op heden van mijn vrienden huilen en smeken om vergiffenis, ik vergeef mij en 2 weken interval hij mij voorgesteld, zijn we nu gelukkig getrouwd alle dank gaat uit naar Dr. Afekelu voor zijn hulp, zodat mijn vrienden die er zijn problemen daar relaties zou ik u adviseren om contact met Dr. Afekelu hij is inderdaad een spell caster met verschil en goede motieven van het helpen van mensen in de behoeften "hier is zijn contact e-mail: dr.afekelu.spiritual.spell.tpl@gmail.com of bel hem via zijn mobiele telefoon: +2348162448410 "ik verzeker u dat hij u zal helpen.

Bedankt en vriendelijke groeten!
mevrouw Pauline

Door Elwin, 19-1-2015

Wie wil of kan mij helpen of advies geven.
Ik woon op een kamer en die huur Ik.
Heb Ik Dan recht op 20% of tien?
Ik betaal 450 euro en dat is incl gas en water en licht. Mijn huisgenoot heeft een kleinere kamer en betaalt 400.
Ik zou ook 450 betalen Als Ik er Allen zou wonen.

Uw reactie
Naam:
Reactie:
Validatie:
[Neem de cijfers over]

Schrijf je in bij Juristenweblog.nl

Recente artikelen

23-9-2014

Het is wel een Wob-verzoek, het is geen Wob-verzoek…

Dat Wob-verzoeken vormvrij zijn, betekent niet dat een bestuursorgaan alle geschriften hoeft aan te ...

29-8-2014

Opsporingsdossiers en de Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bevat algemene regels voor openbaarheid van informatie. Van op ...

29-8-2014

Ingebrekestelling vormvrij?

Op 23 juli 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een uitspraak ...